2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Просторово-однорідна ієрархія Больцмана як усереднена просторово-неоднорідна стохастична ієрархія Больцмана

Лампіс М., Петрина Д. Я.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Введено стохастичну динаміку у фазовому просторі, яка відповідає рівнянню та ієрархії Больцмана і є границею Больцмана-Греда гамільтонової динаміки системи пружних куль. Методом усереднення за просторовими змінними з неї виведено стохастичну динаміку в імпульсному просторі, яка відповідає просторово-однорідному рівнянню та ієрархії Больцмана. Аналогічна динаміка в наближенні середнього поля у свій час постульована Кацом для пояснення явища еволюції хаосу та виведення рівняння Больцмана.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 54 (2002), no. 1, pp 94-111.

Зразок цитування: Лампіс М., Петрина Д. Я. Просторово-однорідна ієрархія Больцмана як усереднена просторово-неоднорідна стохастична ієрархія Больцмана // Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 1. - С. 78-93.

Повний текст