2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Деякі псевдопараболійні варіаційні нерівності з похідними вищих порядків

Пташник Б. Й.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто псевдопараболічну варіаційну нерівність з похідними вищих порядків. Доведено існування та єдиність розв'язку даної нерівності з нульовою початковою умовою.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 54 (2002), no. 1, pp 112-125.

Зразок цитування: Пташник Б. Й. Деякі псевдопараболійні варіаційні нерівності з похідними вищих порядків // Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 1. - С. 94-105.

Повний текст