2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Теорема Хелли и смежные результаты

Зелинский Ю. Б.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

З класичної теореми Хеллі неможна одержати інформацію про сім'ю опуклих компактів в $n$- вимірному евклідовому просторі, якщо відомо, що непусті перетини мають тільки підсім'ї, що складаються з $k$ елементів, $0 < k < n$. Уточнено теорему Хеллі для такого випадку, а також досліджено поведінку узагальнено опуклих сімей.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 54 (2002), no. 1, pp 149-153.

Зразок цитування: Зелинский Ю. Б. Теорема Хелли и смежные результаты // Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 1. - С. 125-128.

Повний текст