2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Уравнения со случайными гауссовскими операторами с неограниченным средним

Власенко М. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядається рівняння у гільбертовому просторі із випадковим оператором, що є сумою детермінованого замкненого щільновизначеного оператора та гауссівського сильного випадкового оператора. Розв'язок рівняння із випадковою правою частиною подано через стохастичні похідні розв'язків із детермінованою правою частиною. Розглядається застосування такого зображення до задачі Коші з випередженням для стохастичного диференціального рівняння з частинними похідними.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 54 (2002), no. 2, pp 207-217.

Зразок цитування: Власенко М. А. Уравнения со случайными гауссовскими операторами с неограниченным средним // Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 2. - С. 170-177.

Повний текст