2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Об одном случае существования однородных решений

Дороговцев А. Я.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Наведено необхідні та достатні умови існування однорідного розв'язку для одного класу рівнянь з частинними похідними у банаховому просторі з однорідним випадковим збуренням.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 54 (2002), no. 2, pp 233-238.

Зразок цитування: Дороговцев А. Я. Об одном случае существования однородных решений  // Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 2. - С. 190-194.

Повний текст