2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Числення Маллявена для функціоналів із узагальненими похідними та деякі застосування до стійких процесів

Кулик О. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Введено поняття узагальненої похідної функціонала на ймовірнісному просторі відносно формального диференціювання. Отримано достатню умову існування щільності розподілу функціонала у термінах йою узагальненої похідної. Ці результати використано для доведення гладкості розподілу локального часу від стійкого процесу.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 54 (2002), no. 2, pp 266-279.

Зразок цитування: Кулик О. М. Числення Маллявена для функціоналів із узагальненими похідними та деякі застосування до стійких процесів // Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 2. - С. 216-226.

Повний текст