2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Узагальнені умови Ліидельофа скінчсшюсті λ-типу субгармонійної функції

Васильків Я. В., Кондратюк А. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Встановлено критерій скінченності λ-типу субгармонійної функції. У випадку, коли λ(r) = r ρ L(r), ρ, де L — повільно змінна функція, цей критерій збігається з критерієм Ліндельофа.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 54 (2002), no. 2, pp 340-344.

Зразок цитування: Васильків Я. В., Кондратюк А. А. Узагальнені умови Ліидельофа скінчсшюсті λ-типу субгармонійної функції  // Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 2. - С. 276-179.

Повний текст