2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про неможливість стабілізації розв'язків системи лінійних детермінованих різницевих рівнянь збуреннями її коефіцієнтів стохастичними процесами типу „білого шуму"

Коренівський Д. Г.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Ставиться питання про стабілізацію в середньому квадратичному розв'язків системи лінійних детермінованих різницевих рівнянь з дискретним часом .збуреннями її коефіцієнтів стохастич-ним процесом типу „білого шуму". Відповідь — нега тивна і ґрунтується на аналізі відповідного матричного алгебраїчного рівняння Сільвестра, введеного автором в теорію стійкості стохастичних систем раніше. Водночас дається аналогічна відповідь на таке саме питання відносно векторно-матричиої системи лінійних різницевих рівнянь з неперервним часом та векторно-матричної системи диференціальних рівнянь.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 54 (2002), no. 2, pp 350-353.

Зразок цитування: Коренівський Д. Г. Про неможливість стабілізації розв'язків системи лінійних детермінованих різницевих рівнянь збуреннями її коефіцієнтів стохастичними процесами типу „білого шуму" // Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 2. - С. 285-288.

Повний текст