2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Розподіл перестрибкових функціоналів напівнеперервного однорідного процесу з незалежними приростами

Гусак Д. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Встановлюються співвідношення для розподілу функціоналів, пов'язаних з перестрибком процесу $ξ(t)$ з неперервно розподіленими стрибками довільного знака через фіксований рівень $x > 0 $ (в тому числі нульовий $x = 0$ і нескінченно віддалений $x → ∞$ рівень) і уточняються на випадок, коли розподіли максимуму та мінімуму $ξ(t)$ можуть мати атом у нулі. Розподіли абсолютних екстремумів напівнеперервних процесів визначаються в термінах цих атомарних імовірностей та кумулянт відповідних монотонних процесів.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 54 (2002), no. 3, pp 371-397.

Зразок цитування: Гусак Д. В. Розподіл перестрибкових функціоналів напівнеперервного однорідного процесу з незалежними приростами // Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 3. - С. 303-321.

Повний текст