2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Фильтрация и конечномерная характеризация логарифмически выпуклых мер

Кулик А. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчаються класи $C(α, β)$ та $C_H(α, β)$ логарифмічно опуклих мір, що є природним узагальненням поняття міри Больцмана на нескінченновимірний випадок. Доведено теорему про харак-теризацію цих класів у термінах скінченновимірних проекцій мір, отримано деякі застосування до теорії випадкових рядів.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 54 (2002), no. 3, pp 398-408.

Зразок цитування: Кулик А. М. Фильтрация и конечномерная характеризация логарифмически выпуклых мер // Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 3. - С. 323-331.

Повний текст