2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Теоремы существования для уравнений с некоэрцитивными разрывными операторами

Винокур В. В., Павленко В. Н.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

У гільбертовому просторі розглядаються рівняння з коерцитивним оператором, рівним сумі лінійного фредгольмова відображення нульового індексу га компактного оператора (взагалі кажучи, розривного). За допомогою регуляризації та теорії топологічного степеня встановлюється існування розв'язків, які є точками неперервності оператора рівняння. Загальні результати застосовуються потім для доведення існування напівправильних розв'язків резонансних еліптичних крайових задач з розривними нелінійностями.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 54 (2002), no. 3, pp 429-447.

Зразок цитування: Винокур В. В., Павленко В. Н. Теоремы существования для уравнений с некоэрцитивными разрывными операторами // Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 3. - С. 349-364.

Повний текст