2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Стохастична стійкість процесів, визначених диференці- альними рівняннями Пуассона із запізненням

Свіщук А. В., Свіщук М. Я.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Доведено теорему існування та встановлено стохастичну стійкість для процесів, визначених стохастичними диференціальними рівняннями Пуассона із запізненням.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 54 (2002), no. 3, pp 511-518.

Зразок цитування: Свіщук А. В., Свіщук М. Я. Стохастична стійкість процесів, визначених диференці- альними рівняннями Пуассона із запізненням // Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 3. - С. 413-418.

Повний текст