2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Топологический предел траекторий интервалов простейших одномерных динамических систем

Федоренко В. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядаються динамічні системи, породжені неперервними відображеннями інтервалу в себе. Досліджується асимптотична поведінка траєкторій підмножин інтервалу. Зокрема доведено, що якщо ω-гранична множина довільної траєкторії — нерухома точка, то топологічна границя траєкторії будь-якого підінтервалу існує.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 54 (2002), no. 3, pp 527-532.

Зразок цитування: Федоренко В. В. Топологический предел траекторий интервалов простейших одномерных динамических систем // Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 3. - С. 425-430.

Повний текст