2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Об одном свойстве регулярной цепи Маркова

Ибрагимов А. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Доведено, що якщо в матриці ймовірностей переходу регулярного ланцюга Маркова від рядка відняти деякий рядок, а потім видалити цей рядок і відповідний стовпець, то спектральний радіус отриманої таким способом матриці менший за одиницю. Цю властивість регулярного ланцюга Маркова використано при побудові ітераційного процесу для розв'язання системи рівнянь Ховарда, що зустрічається в керованих марковських ланцюгах з одним ергодичним класом і, можливо, з незворотними станами

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 54 (2002), no. 4, pp 570-576.

Зразок цитування: Ибрагимов А. А. Об одном свойстве регулярной цепи Маркова // Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 4. - С. 466-471.

Повний текст