2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Ітераційний метод побудови розв'язків лінійних рівнянь з обмеженнями

Кучерук Т. А., Лучка А. Ю.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Запропоновано новий підхід до дослідження лінійних рівнянь з обмеженнями. Встановлено умови сумісності задачі та обгрунтовано застосування до неї ітераційного методу.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 54 (2002), no. 4, pp 577-591.

Зразок цитування: Кучерук Т. А., Лучка А. Ю. Ітераційний метод побудови розв'язків лінійних рівнянь з обмеженнями // Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 4. - С. 472-482.

Повний текст