2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Застосування чисельно-аналітичного методу до систем диференціальних рівнянь з параметром

Яновский Л. П.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Чисельно-аналітичний метод застосовується до систем диференціальних рівнянь з параметром у припущенні, іцо відповідні функції задовольняють умови Ліпшиця в матричних позначеннях. Доведено також деякі теореми існування для задач з відхиленнями аргументу.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 54 (2002), no. 4, pp 671-683.

Зразок цитування: Яновский Л. П. Застосування чисельно-аналітичного методу до систем диференціальних рівнянь з параметром // Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 4. - С. 545-554.

Повний текст