2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про властивість регулярності деяких лінійних розширень динамічних систем на торі

Кулик В. Л., Степаненко Н. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджується питання існування функції Гріна - Самойленка для лінійних розширень динамічних систем на торі вигляду $$\frac{{d\phi }}{{dt}} = a(\phi ),{\text{ }}C(\phi )\frac{{d\phi }}{{dt}} + \frac{1}{2}\dot C(\phi )x = A(\phi )x,$$ з невиродженою симетричною матрицею $C(ϕ) ∈ C′(T_m; a)$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 54 (2002), no. 4, pp 700-708.

Зразок цитування: Кулик В. Л., Степаненко Н. В. Про властивість регулярності деяких лінійних розширень динамічних систем на торі // Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 4. - С. 568-574.

Повний текст