2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Групи з обмеженими черніковськими класами спряжених елементів

Курдаченко Л. А., Отал Х., Суботін І. Я.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто $BCC$-групи, тобто групи $G$ з черніковськими класами спряжених елементів, у яких для кожного елемента $x ∈ G$ мінімаксний ранг ділимої частини черніковської групи $G/C_G(x^G)$ та порядок відповідної фактор-групи обмежені у термінах групи $G$. Доведено, що $BCC$-група має черніковський комутант, чим розширюється відомий результат Б. Неймана, який охарактеризував групи з скінченними обмеженими класами спряжених елементів ($BFC$-групи).

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 54 (2002), no. 6, pp 979-989.

Зразок цитування: Курдаченко Л. А., Отал Х., Суботін І. Я. Групи з обмеженими черніковськими класами спряжених елементів // Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 6. - С. 798-807.

Повний текст