2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Сегменти кутів і $n$-ті корені з чисел

Хайнекен Х.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Від Галуа відомо, що алгебраїчне рівняння можна розв'язані за допомогою н-х коренів щоразу, коли відповідна група Галуа с розв'язною. Метою даної статті є побудова дійсних чисел за допомогою $n$-х частин відповідних кутів та встановлення необхідної і достатньої умови, коли не можливо

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 54 (2002), no. 7, pp 1212-1217.

Зразок цитування: Хайнекен Х. Сегменти кутів і $n$-ті корені з чисел // Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 7. - С. 1008-1012.

Повний текст