2019
Том 71
№ 11

Всі номери

$I$-Радикали, їх ґратки і деякі класи кілець

Горбачук О. Л., Матурін Ю. П.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Описуються деякі $I$-радикали в категоріях модулів над напівлокальними кільцями. Наведено харакгеризацію кілець, над якими множина $I$ радикалів збігається з множиною скрутів. Доводиться, що ґратки $I$ радикалів у категоріях модулів над Моріта-еквівалешними кільцями є ізоморфними.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 54 (2002), no. 7, pp 1221-1226.

Зразок цитування: Горбачук О. Л., Матурін Ю. П. $I$-Радикали, їх ґратки і деякі класи кілець // Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 7. - С. 1016-1019.

Повний текст