2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Топологические свойства периодических компонент A-диффеоморфизмов

Власенко И. Ю.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядалядаються періодичні компоиепти A-дифеоморфізмів на двовимірних многовидах. Вивчаються ïxні властивості та наводиться топологічий опис ïx меж.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 54 (2002), no. 8, pp 1239-1250.

Зразок цитування: Власенко И. Ю. Топологические свойства периодических компонент A-диффеоморфизмов // Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 8. - С. 1031-1041.

Повний текст