2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Мішана задача для ультрапараболічпого рівняння в необмеженій області

Лавренюк С. П., Процах Н. П.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджено мішану задачу дня одної о нелінійного ультрапараболічного рівняння в необмеженій за просторовими змінними області $Q$. Це рівняння вироджується на частині бічної поверхні, на якій задано крайові умови. Одержано деякі умови, за яких існує і єдиним розв'язок мішаної задачі для ультрапараболічного рівняння незалежно від його поведінки на нескінченності. Задачу досліджено в узагальнених просторах Лебега.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 54 (2002), no. 8, pp 1264-1280.

Зразок цитування: Лавренюк С. П., Процах Н. П. Мішана задача для ультрапараболічпого рівняння в необмеженій області // Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 8. - С. 1053-1066.

Повний текст