2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Восстановление парного интегрального оператора типа свертки

Полетаев Г. С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для довільного опера юра поставлено загальну обернену по відношенню до пошуку розв'язків задачу відновлення. Цю задачу для розглянутого парного оператора зведено до еквівалентної задачі відновлення ядер породжуючого оператор парного ішсгралмюго рівняння чипу згортки. У вивчених випадках доведено теореми, що характеризую і ь відновлення відповідних ядер, які будуються через дві функції із різних банахових алгебр типу L 1(−∞, ∞) з вагою.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 54 (2002), no. 8, pp 1295-1308.

Зразок цитування: Полетаев Г. С. Восстановление парного интегрального оператора типа свертки // Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 8. - С. 1077-1088.

Повний текст