2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Глобальна λ-стійкість одного неавтономного квазілінійного рівняння другого порядку

Вітриченко І. Є.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Одержано достатні умови λ-стійкості тривіального розв'язку одного квазілінійного диференціального рівняння другого порядку.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 54 (2002), no. 9, pp 1411-1433.

Зразок цитування: Вітриченко І. Є. Глобальна λ-стійкість одного неавтономного квазілінійного рівняння другого порядку // Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 9. - С. 1172-1189.

Повний текст