2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Усереднення крайових задач з параметрами для багаточастотних імпульсних систем

Лакуста Л. М., Петришин Р. І., Самойленко А. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

За допомогою методу усереднення доведено розв'язність крайових задач з параметрами для нелінійних коливних систем, що зазнають імпульсного впливу у фіксовані моменти часу. Встановлено також оцінки відхилень розв'язків вихідної та усередненої задач.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 54 (2002), no. 9, pp 1492-1508.

Зразок цитування: Лакуста Л. М., Петришин Р. І., Самойленко А. М. Усереднення крайових задач з параметрами для багаточастотних імпульсних систем // Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 9. - С. 1237-1249.

Повний текст