2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О существовании обобщенного решения одной системы в частных производных

Солонуха О. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Запропоновано метод побудови узагальнених розв'язків для деяких недивергентних систем із частинними похідними за допомогою множиннозначних аналогів узагальненої постановки проблеми, що використовує субдиференціальне числення. Отримано нові достатні умови існування розв'язків варіаційної нерівності із множиннозначним оператором при послаблених умовах на коерцитивність. Розглянуто приклади вагового $p$-лапласіана у соболєвських просторах $W_p^1 \left( \Omega \right)$, $p ≥ 2.$

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 54 (2002), no. 9, pp 1509-1525.

Зразок цитування: Солонуха О. В. О существовании обобщенного решения одной системы в частных производных // Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 9. - С. 1250-1264.

Повний текст