2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про знак розв'язків систем звичайних диференціальних рівнянь

Каліновський Й.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Показано, що теореми 1 і 3 роботи А. Г. Грицай „О свойствах монотонности решений систем нелинейных дифференциальных уравнений", опублікованої у збірнику праць Інституту математики АН України „Приближенные и качественные методы теории дифференциальных и дифференциально-функциональных уравнений" (1979 р.), у наведеному вигляді неправильні.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 54 (2002), no. 9, pp 1547-1549.

Зразок цитування: Каліновський Й. Про знак розв'язків систем звичайних диференціальних рівнянь // Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 9. - С. 1282-1283.

Повний текст