2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Кумулянте зображення розв'язків ланцюжків рівнянь Боголюбова

Герасименко В. І., Рябуха Т. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Побудовано кумулятіїс зображення розв'язків задачі Коші ланцюжка рівнянь Боголюбова (ієрархії BBGKY) та двоїстого (дуального) ланцюжка рівнянь. Визначено поняття дуального нерівповажного розкладу. Досліджено збіжність побудованих класгерпих розкладів у відповідних функціональних просторах.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 54 (2002), no. 10, pp 1583-1601.

Зразок цитування: Герасименко В. І., Рябуха Т. В. Кумулянте зображення розв'язків ланцюжків рівнянь Боголюбова // Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 10. - С. 1313-1328.

Повний текст