2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про один метод введення локальних координат в околі інваріантної тороїдальної множини

Давиденко А. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто один метод введення локальних координат в околі m-вимірного інваріантного тора динамічної системи диференціальних рівнянь в евклідовому просторі m у розмірностях, пов'язаних співвідношенням m + 1 < n ≤ 2m.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 54 (2002), no. 10, pp 1611-1626.

Зразок цитування: Давиденко А. А. Про один метод введення локальних координат в околі інваріантної тороїдальної множини // Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 10. - С. 1336-1347.

Повний текст