2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Метод Гальоркіна для гіперболічних систем першого порядку з двома незалежними змінними

Лавренюк С. П., Оліскевич М. О.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджено мішану задачу для слабконелінійної гіперболічної системи першого порядку з двома незалежними змінними в обмеженій та необмеженій областях. За припущення монотонності нелінійностей отримано умови існування та єдипості узагальненого розв'язку незалежно від його поведінки при x → +∞.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 54 (2002), no. 10, pp 1637-1655.

Зразок цитування: Лавренюк С. П., Оліскевич М. О. Метод Гальоркіна для гіперболічних систем першого порядку з двома незалежними змінними // Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 10. - С. 1356-1371.

Повний текст