2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О построении и росте решений вырожденных функционально- дифференциальных уравнений нейтрального типа

Власенко Л. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

У банахових просторах розглянуто вироджені лінійні функціонально-диференціальні рівняння. Побудовано розв'язки з експоненціальним і надекспоненціальним зростанням. Отримано умови однозначної розв'язності початкової задачі, описано деяку множину початкових функцій. Результати застосовано до рівнянь з частинними похідними із загаюванням у часі.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 54 (2002), no. 11, pp 1749-1759.

Зразок цитування: Власенко Л. А. О построении и росте решений вырожденных функционально- дифференциальных уравнений нейтрального типа // Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 11. - С. 1443-1451.

Повний текст