2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Бінарні перетворення і (2 + 1)-вимірні інтегроьні системи

Сидоренко Ю. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Побудовано в явному вигляді клас нелінійних нелокальних відображень, щоузаг альнюють класичні перетворення Дарбу. На прикладі відомих нелінійних моделей Деві - Стюардсона (DS)i матричного рівняння Кадомцева - Петвіашвілі (МКР) проілюстровано ефективність застосувань цих перетворень в (2+1)-вимірній теорії оолітонів. Явні розв'язки нелінійних еволюційних рівнянь отримано у вигляді нелінійної суперпозиції лінійних хвиль.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 54 (2002), no. 11, pp 1859-1884.

Зразок цитування: Сидоренко Ю. М. Бінарні перетворення і (2 + 1)-вимірні інтегроьні системи // Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 11. - С. 1531-1550.

Повний текст