2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Задача типу Діріхле для систем рівнянь із частинними похідними, не розв'язаних відносно старшої похідної за часом

Білусяк Н. І., Комарницька Л. І., Пташник Б. Й.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Встановлено умови коректної розв'язності задачі з умовами типу Діріхле за часовою змінною та умовами періодичності за просторовими координатами для систем рівнянь із частинними похідними, не розв'язаних відносно старшої похідної за часом. Доведено метричні теореми про оцінки знизу малих знаменників, які виникають при побудові розв'язку задачі.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 54 (2002), no. 12, pp 1930-1942.

Зразок цитування: Білусяк Н. І., Комарницька Л. І., Пташник Б. Й. Задача типу Діріхле для систем рівнянь із частинними похідними, не розв'язаних відносно старшої похідної за часом // Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 12. - С. 1592-1602.

Повний текст