2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Складні пуассопівські процеси з двостороннім відбиттям

Гусак Д. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядається складний осцилюючий пуассопівський процес із двостороннім відбиттям. Він задається за допомогою неперервного зверху складного пуассонівського процесу ξ(t) та його функціоналів: моменту першого виходу ξ(t) з інтервалу та моментів першого виходу за верхній та нижній рівні. Основні характеристики такого осциліоючого процесу вивчаються у введених В. С. Королкжом термінах потенціалу й резольвенти процесу ξ(t). Для цього уточнюються тотожпості Є. А. Печерського та деякі інші результати для неперервних зверху пуассопівських процесів.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 54 (2002), no. 12, pp 1958-1970.

Зразок цитування: Гусак Д. В. Складні пуассопівські процеси з двостороннім відбиттям // Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 12. - С. 1616-1625.

Повний текст