2019
Том 71
№ 11

Всі номери

К решению внешней задачи Дирихле для осесимметричного потенциала

Плакса С. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для необмеженої област і меридіанної площини з обмеженою гладкою межею, що задовольняє деякі додаткові умови, розроблено метол редукції задачі Діріхле для осесиметричпої о потенціалу до інтегральних рівнянь Фредгольма. У випадку, коли межею області є одиничне коло, розв'язок зовнішньої задачі Діріхле одержано в явному вигляді.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 54 (2002), no. 12, pp 1982-1991.

Зразок цитування: Плакса С. А. К решению внешней задачи Дирихле для осесимметричного потенциала // Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 12. - С. 1634-1641.

Повний текст