2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Новые интегральные преобразования с применением к некоторым краевым задачам математической физики

Попов Г. Я.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Побудовано нові інтегральні перетворення та наведено їх застосування до одержання точних розв'язків деяких крайових задач математичної фізики. Розв'язано задачу дифракції акустичних хвиль у круговому зрізаному двома сферичними поверхнями конусі. Розв'язано також початково-крайову задачу теорії теплопровідності для цього ж зрізаного конуса за ненульової початкової умови. При побудові розв'язку останньої задачі ішеї ральне перетворення за часом мс застосовується. Замість цього похідна за часом замінюєт ься скінченною різницею

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 54 (2002), no. 12, pp 1992-2005.

Зразок цитування: Попов Г. Я. Новые интегральные преобразования с применением к некоторым краевым задачам математической физики // Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 12. - С. 1642-1652.

Повний текст