2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Наближення аналітичних періодичних функцій сумами Валле Пуссена

Рукасов В. І., Чайченко С. О.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчаються апроксимаї ивпі властивості сум Валле Пуссепа на класах $C_{\beta }^q H_{\omega }$. Одержано асимптотичні рівності, які в деяких випадках забезпечують розв'язок задачі Колмогорова - Нікольсьсого для сум Валле Пуссена на класах $C_{\beta }^q H_{\omega }$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 54 (2002), no. 12, pp 2006-2024.

Зразок цитування: Рукасов В. І., Чайченко С. О. Наближення аналітичних періодичних функцій сумами Валле Пуссена // Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 12. - С. 1653-1669.

Повний текст