2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Норми мультиплікаторів і найкращі наближення голоморфних функцій багатьох змінних

Савчук В. В., Савчук М. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Показано, що константи Лебега - Ландау лінійних методів підсумовування по трикутних областях рядів Тейлора функцій, голоморфних у полікрузі та одиничній кулі з незалежать від числа $m$. На основі цього факту знайдено співвідношення між повним і частинними найкращими наближеннями голоморфних функцій у полікрузі та одиничній кулі з $\mathbb{C}^m$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 54 (2002), no. 12, pp 2025-2037.

Зразок цитування: Савчук В. В., Савчук М. В. Норми мультиплікаторів і найкращі наближення голоморфних функцій багатьох змінних // Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 12. - С. 1669-1680.

Повний текст