2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Лінійні сингулярно збурені системи

Старун І. І., Шкіль М. І.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджується розв'язність задачі Коші для лінійної сінгулярно збуреної однорідної системи у випадку сингулярної в'язки матриць.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 54 (2002), no. 12, pp 2047-2054.

Зразок цитування: Старун І. І., Шкіль М. І. Лінійні сингулярно збурені системи // Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 12. - С. 1688-1693.

Повний текст