2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Наближений синтез оптимального обмеженого керування для параболічної крайової задачі

Капустян О. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто наближене оптимальне керування за принципом оберненої о зв'язку (синтезу) для параболічної крайової задачі. Оператор оберненої о зв'язку подається за допомогою рядів Фур'є за власними функціями оператора Лапласа, що не дозволяє використати ці результати для практичного застосування. У зв'язку з цим обі руніовусться збіжність наближених керувань, іочок перемикання, значень критерію якості до точних значень відповідних величин.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 54 (2002), no. 12, pp 2067-2074.

Зразок цитування: Капустян О. А. Наближений синтез оптимального обмеженого керування для параболічної крайової задачі // Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 12. - С. 1704-1709.

Повний текст