2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Багатоточкова задача для псевдодиференціальних рівнянь

Клюс І. С., Пташник Б. Й.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджено коректність задачі з багатоточковими умовами за виділеною змінною і та умовами періодичності за координатами $x_1,...,x_p$ для рівнянь, не розв'язних відносно старшої похідної по $t$, із псеидодифереіщіальними операторами. Встановлено умови однозначної розв'язності задачі та доведено метричні твердження, що стосуються оцінок знизу малих знаменників, які виникають при побудові розв'язку задачі.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 55 (2003), no. 1, pp 26-35.

Зразок цитування: Клюс І. С., Пташник Б. Й. Багатоточкова задача для псевдодиференціальних рівнянь // Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 1. - С. 22-29.

Повний текст