2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Апроксимативні властивості двовимірних неперервних дробів

Возна С. М., Кучмінська Х. Й., Сусь О.М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

За допомогою формули різниці для наближень двовимірного неперервного дробу, методу фундаментальних нерівностей, теореми Стільтьєса - Віталі та узагальнення розділених та обернених різниць встановлено оцінки точності наближень двовимірних неперервних дробів з комплексними елементами їх підхідними дробами, оцінки дійсної та уявної частин залишків двовимірних неперервних дробів, аналог теореми Ban Флека та побудовано інтерполяційну формулу типу Ньютона - Тіле.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 55 (2003), no. 1, pp 36-54.

Зразок цитування: Возна С. М., Кучмінська Х. Й., Сусь О.М. Апроксимативні властивості двовимірних неперервних дробів // Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 1. - С. 30-44.

Повний текст