2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про диференційовність у сенсі Фреше інваріантних торів зчисленних систем різницевих рівнянь, визначених на нескінченновимірних торах

Марчук H. А., Теплінський Ю. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Методом функції Гріна - Самойленка побудовано інваріантні тори лінійної та нелінійної систем дискретних рівнянь у просторі обмежених числових послідовностей, визначених на нескінченновимірних торах. Знайдено достатні умови дифсренційовності інваріантних торів у сенсі Фреше.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 55 (2003), no. 1, pp 93-111.

Зразок цитування: Марчук H. А., Теплінський Ю. В. Про диференційовність у сенсі Фреше інваріантних торів зчисленних систем різницевих рівнянь, визначених на нескінченновимірних торах // Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 1. - С. 75-90.

Повний текст