2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Спектральные задачи Дарбу — Проттера для одного класса многомерных гиперболических уравнений

Алдашев С. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для багатовимірного гіперболічного рівняння з хвильовим оператором у головній частині показано, що спектральна задача Дарбу - Проітера має зчислениу множину власних функцій, а спряжена до неї - вольтеррова задача.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 55 (2003), no. 1, pp 126-135.

Зразок цитування: Алдашев С. А. Спектральные задачи Дарбу — Проттера для одного класса многомерных гиперболических уравнений // Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 1. - С. 100-107.

Повний текст