2019
Том 71
№ 11

Всі номери

модельний гамільтоніан BCS та апроксимуючий гамільтоніан при нескінченному об'ємі. IV. дві гілки їх спільних спектрів та станів

Петрина Д. Я.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядаються модельний та апроксимуючий гамільтопіаии безпосередньо при нескінченному об'ємі. Показано, що обидна гамільтопіаии маючії дні гілки спектра та дві системи власних векторів, які складаються з основних етапів модельного та апроксимуючого гамільтоніаиів та їх збуджень. На обох системах власних векторів модельний та апроксимуючий гамільтопіаии збігаються. В обох гілках спектра існує щілина між власними значениями основного та збуджених етапів.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 55 (2003), no. 2, pp 212-240.

Зразок цитування: Петрина Д. Я. модельний гамільтоніан BCS та апроксимуючий гамільтоніан при нескінченному об'ємі. IV. дві гілки їх спільних спектрів та станів // Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 2. - С. 174-196.

Повний текст