2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Задача Дирихле для функции тока Стокса в одиосвязной области меридианной плоскости

Плакса С. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розроблено метод редукції задачі Діріхле для функції течії Стокса в однозв'язній області меридіанної площини до сингулярного інтегрального рівняння Коші. У випадку гладкої межі області, що задовольняє деякі додаткові умови, здійснено регуляризацію вказаного сингулярного і ІтегралЬного рівняння.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 55 (2003), no. 2, pp 241-281.

Зразок цитування: Плакса С. А. Задача Дирихле для функции тока Стокса в одиосвязной области меридианной плоскости // Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 2. - С. 197-231.

Повний текст