2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Метод редукцій в теорії Лі-алгебраїчно інтегровних гамільтонових осциляційних систем

Прикарпатський А. К., Самойленко В. Г., Танері У.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчаються питампя про повну інтегровність нелінійних осциляційних динамічних систем, що пов'язані, зокрема, як з декомпозицією Картала алгебри Лі $G = K \oplus P$ де $K$ —алгебра Лі деякої (фіксованої) підгрупи $K ⊂ G$ стосовно інволюції $σ : G → G$ в групі Лі $G$, так і з дією Пуассона спеціального вигляду па симплектичпому матричному многовиді.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 55 (2003), no. 2, pp 282-292.

Зразок цитування: Прикарпатський А. К., Самойленко В. Г., Танері У. Метод редукцій в теорії Лі-алгебраїчно інтегровних гамільтонових осциляційних систем // Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 2. - С. 232-240.

Повний текст