2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Багатоточкова задача для неізотропних рівнянь із частинними похідними зі сталими коефіцієнтами

Пташник Б. Й., Симотюк М. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджено коректність задачі з багатоточковими умовами за виділеною змінною t та умовами періодичності за координатами $x_1,..., x_p$ для неізоіроппого (стосовно диференціювання по $t$ та $x_1,..., x_p$) рівняння з частинними похідними зі сталими комплексними коефіцієнтами. Встановлено умови існування та єдииості розв'язку розглядуваної задачі. Доведено метричні теореми про оцінки знизу малих знаменників, що виникають при побудові розв'язку задачі.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 55 (2003), no. 2, pp 293-310.

Зразок цитування: Пташник Б. Й., Симотюк М. М. Багатоточкова задача для неізотропних рівнянь із частинними похідними зі сталими коефіцієнтами // Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 2. - С. 241-254.

Повний текст