2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Зауваження щодо FC-груп

Черніков Н. С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Нехай $G$ — довільна $FG$-група, $R$ — її локально розв'язний радикал і $L/R = L(G/R)$. Доведено, що для $N ⊲ G, G/N$ фінітно апроксимовна у випадку, коли $R ⊆ N ⊆ L$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 55 (2003), no. 2, pp 352-353.

Зразок цитування: Черніков Н. С. Зауваження щодо FC-груп // Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 2. - С. 288-289.

Повний текст