2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Метод узагальнених моментних зображень в теорії раціональної апроксимації. Огляд

Голуб А. П.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Наведено огляд методу узагальнених моментних зображень, запропонованого В. К. Дзядиком у 1981 p., та його застосувань до апроксимацій Паде. Зокрема, досліджено деякі властивості біортогональних поліномів та наведено ряд важливих прикладів. Розглянуто також застосування цього методу до сумісних апроксимацій Паде, апроксимацій Паде - Чебишова, Паде - Ерміта та двоточкових апроксимацій Паде.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 55 (2003), no. 3, pp 377-433.

Зразок цитування: Голуб А. П. Метод узагальнених моментних зображень в теорії раціональної апроксимації. Огляд // Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 3. - С. 307-359.

Повний текст